CIENCIAS SOCIALES 6C SEXTO TRES
5 Botoak | 5184 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
MATEMATICAS 6C SEXTO TRES
5 Botoak | 4201 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
CIENCIAS NATURALES 9A NOVENO UNO
12 Botoak | 5061 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
INGLES 9A NOVENO UNO
12 Botoak | 5041 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
INGLES 10A DECIMO UNO
8 Botoak | 3792 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
CIENCIAS SOCIALES 9A NOVENO UNO
9 Botoak | 4125 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]