SEXTO-02 BASICA SECUNDARIA
6 Hlasov | 218 Náštevy | Váš hlas [?]
DÉCIMO-01 MEDIA
12 Hlasov | 384 Náštevy | Váš hlas [?]
SÉPTIMO-02 BASICA SECUNDARIA
5 Hlasov | 331 Náštevy | Váš hlas [?]
OCTAVO-02 BASICA SECUNDARIA
19 Hlasov | 317 Náštevy | Váš hlas [?]
QUINTO-02 BASICA PRIMARIA
0 Hlasov | 2869 Náštevy | Váš hlas [?]
TERCERO-01 BASICA PRIMARIA
0 Hlasov | 59 Náštevy | Váš hlas [?]